www.kjemometri.org/Om Kjemometri/Litteraturliste
Om kjemometri


Faggruppe for kjemometri

|
|
|
|
| | |
|

     

Flere sider:

Anbefalt litteratur
Bestilling av lærebok

 

Anbefalt litteraturliste

Listen nedenunder er selvfølgelig på ingen måter komplett. Savner du favorittreferansen din, eller har du skrevet noe andre kjemometrikere kan ha interesse av? Gi i så fall beskjed til webmaster.

En egen oversikt over norske doktorgrader som har tilknytning til kjemometri er også samlet. Gi beskjed til webmaster hvis det er noen feil eller mangler. (Vi vet at listen er mangelfull, men vi jobber med saken. Du kan akselerere prosessen ved å peke på de manglene du ser...)

Du kan også prøve KVLs søkbare litteraturliste eller bruke Chemometrics World

Litteratur om multikomponentanalyse :::>


Brereton, Richard G (2003) Chemometrics : data analysis for the laboratory and chemical plant Chichester : Wiley, ISBN: 0-471-48977-8 (ib.), 0-471-48978-6 (h.)

Box, George E.P.; Hunter, William G. og Hunter, J. Stuart (1978) Statistics for experimenters. An introduction to design, data analysis, and model building. John Wiley & Sons, New York

Bye, Erik (1996) Chemometrics in Occupational Hygiene - How and Why! A picture can tell more than a thousand words and figures! Annals Occupational Hygiene 40 (2) 145-169

Carlson, Rolf (1992) Design and optimization in organic synthesis. Vol. 8 i serien Data handling in science and technology, Elsevier, Amsterdam

Foo-Tim Chau, Yi-Zeng Liang, Junbin Gao, Xue-Guang Shao Chemometrics: From Basics to Wavelet Transform Wiley Europe April 16, 2004

Davis, John C. (1986) Statistics and data analysis in geology. 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, ISBN 0-471-08079-9

Esbensen, Kim H. (2001) Multivariate Data Analysis – In Practice. An Introduction to multivariate data analysis and experimental design. 5th edition, 598 sider. Camo Process AS, ISBN 82-993330-2-4

Geladi, Paul og Kowalski, Bruce R. (1986) Partial least-squares regression: A tutorial. Analytica Chimica Acta 185 1-17

Grung, Bjørn (1995) Development and comparison of methods for extracting chemical information from multicomponent analytical profiles. Dr.scient.-avhandling, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Höskuldsson, Agnar (1996) Prediction methods in science and technology: Vol. 1. Basic theory. Thor Publishing, Holte, Danmark

Kvalheim, Olav M. (1992) The latent variable. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 14 1-3
Kvalheim, Olav M. og Karstang, Terje V. (1989) Interpretation of latent-variable regression models. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 7 39-51

Manne, Rolf (1987) Analysis of two partial-least-squares algorithms for multivariate calibration. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2 187-197
Manne, Rolf (1995) On the resolution problem in hyphenated chromatography. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 27 89-94

Martens, Harald og Næs, Tormod (1989) Multivariate calibration. John Wiley & Sons, Chichester
Martens, H. and Martens, M. (2001): MULTIVARIATE ANALYSIS OF QUALITY An Introduction John Wiley & Sons, ISBN: 0-471-974285

Massart, D.L.; Vandeginste, B.G.M.; Deming, S.N.; Michotte, Y. og Kaufman, L. (1988) Chemometrics: a textbook. Vol. 2 i serien: Data handling in science and technology, Elsevier, Amsterdam

Nortvedt, Ragnar; Brakstad, Frode; Hansen, Tom; Lunde, Trygve og Skybakmoen, Steinar (1992) A multivariate approach to the study of fish growth. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 14 279-286
Nortvedt, Ragnar; Brakstad, Frode; Kvalheim, Olav M. og Lundstedt, Torbjörn (redaktører) (1996) Anvendelse av kjemometri innen forskning og industri. Tidsskriftforlaget Kjemi

Næs, Tormod; Per Brockhoff, Oliver Tomic (2010) Statistics for Sensory and Consumer Science, Wiley interscience, ISBN: 978-0-470-51821-2
Næs, Tormod; Tomas Isaksson, Tom Fearn and Tony Davies
(2002) A User-Friendly Guide to Multivariate Calibration and Classification NIR Publications Chichester UK

O'Haver, T.C. (1989) Teaching and learning chemometrics with MATLAB. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 6 95-103

Smilde, Age; Bro, Rasmus; Gealdi, Paul (2004) Multi-way Analysis: Applications in the Chemical Sciences

Thurstone, L.L. (1931) Multiple factor analysis. Psychological Review 38 406-427

Wold, Svante (1976) Pattern recognition by means of disjoint principal components models. Pattern recognition 8 127- 139
Wold, Svante (1978) Cross-validatory estimation of the numbers of components in factor and principal components models. Technometrics 20 397-405
Wold, Svante; Albano, C.; Dunn III, W.J.; Edlund, U.; Esbensen, Kim; Geladi, Paul; Hellberg, S.; Johansson, E.; Lindberg, W. og Sjöström, Michael (1984) Multivariate data analysis in chemistry, i B.R. Kowalski (Editor). Chemometrics - Mathematics and Statistics in Chemistry, Reidel, Dordrecht, 17 -95
Wold, Svante; Carlson, Rolf og Skagerberg, Bert (1989) Statistical optimization as a means to reduce risks in industrial processes. The Environmental Professional, 11 127-131

Zupan, J. og Gasteiger, J. (1991) Neural networks: A new method for solving chemical problems or just a passing phase? Analytica Chimica Acta 248 1-30

 

Norske doktorgrader:

Afseth, Nils Kristian (2007) Vibrational spectroscopy and chemometrics for rapid and reliable characterisation of foods – A few aspects concerning Raman Spectroscopy. Phd avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Almli, Valérie Lengard (2012) Forbrukeraksept av innovasjon i tradisjonsmat. Holdninger, forventninger og persepsjon. PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Alsberg, Bjørn K. (1994) Development of methods for improved storage and faster computation of large two- and three-mode chemical data sets. Dr.scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Anderssen, Endre (2003) Studying molecular interactions using computational chemistry and chemometrics Avhandling (dr. ing.) Institutt for kjemi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bathen, Tone F. (2000) NMR spectroscopy of blood plasma. Chemometrics applied to the analysis of proton NMR spectra of human blood plasma and its lipoprotein fractions. Dr.scient. avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Berget, Ingunn (2002) Sorting of raw materials with fuzzy clustering Dr. Scient. avhandling, Institutt for matematiske fag, Norges landbrukshøgskole

Brakstad, Frode (1994) Extraction of quantitative information in gas chromatographic - mass spectral data by latent variable projections. Dr.scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Brekke, Trond (1990) Application of multivariate analysis to carbon-13 nuclear magnetic resonance spectra of mixtures. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Buttingsrud, Bård (2007) An improved method for comparing the 3D electronic structure of molecules in rational drug design. PhD avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dingstad, Gunvor Irene (2004) Methods for modelling and optimisation of quality properties and costs in food products Dr. Scient. avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap , Norges landbrukshøgskole

Dyrstad, Knut Richard (1998) Pharmametrics in Product Development. Doctor philosophiae avhandling, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Dørum, Guro (2011) Kunnskapsbaserte metoder som håndterer komplekse avhengighetsstrukturer – Anvendelse på genekspresjonsdata. PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Ellekjær, Marit R. (1993) Rapid assessment of relevant quality parameters of meat products using near infrared spectroscopy. Dr. Scient. avhandling, Institutt for Næringsmiddelfag, Norges landbrukshøgskole

Ergon, Rolf (1999) Dynamic System Multivariate Calibration for Optimal Primary Output Estimation/Multivariat kalibrering av dynamiske systemer for optimal estimering av primære utganger. Dr. ing. avhandling Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Flåten, Geir Rune (2002) Dynamic environmental monitoring by means of multivariate modelling Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Gidskehaug, Lars Halvor (2007) Development of chemometric methods for variable selection on microarray data. Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Grande, Bjørn-Vidar (2002), Multicomponent Analysis of Dynamic Chemical Processes Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Grove, Harald (2008) Metoder og strategier for statistisk analyse av proteomdata generert fra 2-dimensjonal gelelktroforese. PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Grung, Bjørn (1995) Development and comparison of methods for extracting chemical information from multicomponent analytical profiles. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Gidskehaug, Lars (2007) Development of chemometric methods for variable selection on microarray data, PhD avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Halstensen, Maths (2002) Acoustic chemometrics - Experimental multivariate sensor technology and development of system prototypes for industrial multi-phase characterisation: selected forays Dr. Ing. avhandling, NTNU/ Avd. for teknologiske fag, Høgskolen i Telemark.

Helland, Kristian (1993) On-line near-infrared spectroscopy for hydrocarbon gas analysis : calibration model maintenance Dr. ing. avhandling, institutt for fysikalsk kjemi, Norges tekniske høgskole

Hilland, Jannicke (1997) On-line quality determination of petroleum fluids by means of dielectric spectroscopy and chemometric modelling. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Huang, Jun (2001) Developments in Applied Chemometrics. AMT (Angle Measure Technique), acoustic chemometrics and N-way image analysis, Dr, Ing. avhandling NTNU/Avd. for teknologiske fag, Høgskolen i Telemark.

Høy, Martin (2002) Building simple, reliable and relevant multivariate data-analysis tools, Dr. Ing. avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Indahl, Ulf Geir (1998) Pattern recognition and feature extraction : a synthesis of probabilistic and fuzzy approaches. Dr.Scient. avhandling, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Isaksson, Tomas (1990) Multivariate calibration of near infrared reflectance data from food products. Experimental design, linearization and applications. Dr.avhandling, MATFORSK, Norwegian Food Research Institute, Ås.

Isaeva, Julia (2011) Multivariat analyse som verktøy til forståelse og reduksjon av kompleksitet av matematiske modeller i systembiologi, PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Kallevik, Harald (1999) Characterisation of crude oil and model oil emulsions by means of near infrared spectroscopy and multivariate analysis. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Karstang, Terje V. (1992) Multivariate calibration and prediction in the presence of background constituents: Applications to spectroscopic data. Dr.philos. avhandling, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Kupyna, Andriy (2008) AKUSTISK KJEMOMETRI – EN POTENSIELL METODE FOR BESTEMMELSE AV
EGENSKAPER I VÆSKESTRØM.
PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Kvalheim, Olav Martin (1987) Methods for the interpretation of multivariate data : examples from petroleum geochemistry. Dr. philos. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Kvalheim, Tarja Annikki Rajalahti (2010) Mass spectral profiling and multivariate analysis for detection of biomarker signatures. Application to multiple sclerosis, PhD avhandling, Kjemisk insitutt, Universitet i Bergen

Liang, Yi-zeng (1993) Multicomponent analysis of two-way data from grey and black systems by means of heuristic evolving latent projections and constrained background bilinearization. Dr. philos. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Libnau, Fred O. (1994) Structure of water and anomeric components of glucose resolved by evolving latent projections of infrared spectroscopic profiles. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Lied, Torbjørn T. (2001) Multivariate Image Regression (MIR) for Quantitative Predictions – Prototype Software Implementation and Selected Industrial-Technological Pilot Studies. Dr. Ing. avhandling, NTNU/ Avd. for teknologiske fag, Høgskolen i Telemark.

Liland, Kristian Hovde (2010): Multivariate analysis – method development and novel applications in spectrometry. PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Martens, Harald (1985) Multivariate calibration : quantitative interpretation of non-selective chemical data. Dr. techn. avhandling, Norges tekniske høgskole

Massart, Bernard (1997) Environmental monitoring and forecasting by means of multivariate methods. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Mehmood, Tahir (2012) Multivariate metoder for sekvensanalyse. PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Mevik, Bjørn-Helge (2000) Statistical Methods for Handling Unwanted Variation in Production Processes, Using Raw Material Measurements. Dr. scient. avhandling, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Midttun, Øyvind (1999) A physical-chemical and chemometric study of interfacially active components in crude oils. Dr. scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Mjaavatten, Olav (1997) Fatty acid profiles as a source of information in aquatic animals : a multivariate approach. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Måge, Ingrid (2006) Modelling and optimisation of industrial processes with raw material variation, Dr.scient. avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Nodland, Egil (1995) Multivariate analysis of infrared profiles: On-line techniques, kinetics and effects of temperature. Dr.scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Nortvedt Ragnar (1997) A multivariate approach to the study of growth, feed utilization, body composition and sensory assessment of cultured Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus, L., 1758). Dr.scient. avhandling, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitetet i Bergen

Ottestad, Silje (2012) Kvalitetsovervåking av fersk og frossen laks ved bruk av synlig og nærinfrarød spektroskopi PhD avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Næs, Tormod (1984) Multivariate calibration Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo

Pettersen, Jarle Karstein (1994) Multi-wavelength detection using optical fibers : applied to flow injection analysis with chemometric evaluation. Dr. Ing. avhandling, Institutt for fysikalsk kjemi, Norges tekniske høgskole

Rye, Morten Beck (2007) Image segmentation and multivariate analysis in two-dimensional gel electrophoresis. Phd avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Segtnan, Vegard Herman (2002) Analysis of water and aqueous food systems using near infrared spectroscopy and multivariate statistical techniques. Doctor scientiarum theses / Institutt for næringsmiddelfag, Norges landbrukshøgskole

Singh, Narinder (2002) Measuring, monitoring and optimizing food processes, Doctor scientiarum theses / Institutt for matematiske fag, Norges landbrukshøgskole

Sivertsen, Hanne K. (1995) Measurements of sensory quality in wine and spirits : a multivariate study. Dr. Scient. avhandling, Institutt for næringsmiddelfag, Norges landbrukshøgskole

Shen, Hailin (2000) Resolution of hyphenated chromatographic data using multivariate technique" Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Stakkestad, Gro (1999) Development of lanthanum chromite interconnect for solid oxide fuel cells : experimental characterisation and chemometric modelling of surface and colloidal parameters in ceramic processing. Dr.scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Steen, Kay Johnny (2000) Developing a virtual laboratory. Definition of a quantum chemometric modeling tool / Utvikling av et virtuelt laboratorium. Oppsett av et kvantekjemometrisk modelverktøy Dr. Ing avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stordrange. Laila (2003) Multivariate analysis of near-infrared spectroscopic data from reaction monitoring, Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Toft, Jostein (1994) Evolutionary rank analysis for resolution of multicomponent systems. Dr.Scient. avhandling, Kjemisk institutt, Universitet i Bergen

Tomic, Oliver (2004) Computational methods for improved applicability of gas-sensor array technology Dr. Scient. avhandling, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Norges landbrukshøgskole

Tøndel, Kristin (2004) Rational design of protein inhibitors using molecular modelling and multivariate analysis Dr. Ing avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ukkelberg, Åsmund (1994) Approaches to the component resolution problem. Dr. Ing. avhandling, Institutt for fysikalsk kjemi, Norges tekniske høgskole

Veberg, Anette (2006) Fluorescensspektroskopi av lipidoksidasjon i mat, Dr.scient. avhandling, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø - og biovitenskap

Westad, Frank (1999) Relevance and parsimony in multivariate modelling. Dr. Ing. avhandling, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Wold, Jens Petter (2000) Rapid quality assessment of meat and fish by using near-infrared spectroscopy autofluorescence spectroscopy and image analysis. Dr. Scient. avhandling, Institutt for tekniske fag, Norges landbrukshøgskole

 

 

Kontakt oss:

- for å bli medlem
- for å få mer informasjon

Postadresse:

Norsk kjemisk selskaps faggruppe for kjemometri
c/o Morten Rye
IKM, NTNU
Pb 8905
7491 Trondheim

 


Oppdatert 08.05.2013
kjemometri [Q] kjemometri.org

 
 
 

Multikomponentanalyse

Rangannihilering

Ho,C-N; Christian,GD; Davidson,Ernest R (1978): Application of the method of rank annihilation to quantitative analyses of multicomponent fluorescence data from the video fluorometer. Anal. Chem. 50, 1108-1113.
Ho,C-N; Christian,GD; Davidson,Ernest R (1980): Application of the method of rank annihilation to fluorescent multicomponent mixtures of polynuclear aromatic hydrocarbons. Anal. Chem. 52, 1071-1079.
Ho,C-N; Christian,GD; Davidson,Ernest R (1981): Simultaneous multicomponent rank annihilation and applications to multicomponent fluorescent data acquired by the video flurometer. Anal. Chem. 53, 92-98.
Lorber,Avraham (1984): Quantifying chemical composition from two-dimensional data arrays. Anal. Chim. Acta 164, 293-297.
Grung,Bjørn; Kvalheim,Olav M (1995): Retention time shift adjustments of two-way chromatograms using Bessel's inequality. Anal. Chim. Acta 304, 57-66.

Iterativ target transformation factor analysis

Vandeginste,Bernard; Essers,Raymond; Bosman,Theo; Reijnen,Joost; Kateman,Gerrit (1985): Three-component curve resolution in liquid chromatography with multiwavelength diode array detection. Anal. Chem. 57, 971-985.
Vandeginste,BGM; Leyten,F; Gerritsen,MJP; Noor,JW; Kateman,Gerrit (1987): Evaluation of curve resolution and iterative target transformation factor analysis in quantitative analysis by liquid chromatography. J. Chemometr. 1, 57-71.

Alternerende regresjon

Karjalainen,Erkki J (1989): The spectrum reconstruction problem. Use of alternating regression for unexpected spectral components in two dimensional spectroscopies. Chemom. Intell. Lab. Syst. 7, 31-38.

Gentle

Grande, B-V; Manne, R (2000): Use of convexity for finding pure variables in two-way data from mixtures. Chemom. Intell. Lab. Syst. 50, 19-33.
Grande, B-V; Manne, R (2000): Resolution of two-way data fro mhyphenated chromatography by  means of elementary matrix transformations. Chemom. Intell. Lab. Syst. 50, 35-46.